retrospektywne

Encyklopedia PWN

Adler Jankiel, ur. 26 VII 1895, Tuszyn k. Łodzi, zm. 25 IV 1949, Aldbourne k. Londynu,
malarz i grafik, pochodzenia żydowskiego; tworzył w Polsce, Niemczech i Wielkiej Brytanii;
bibliografia
[gr. biblíon ‘książka’, gráphō ‘piszę’],
Uporządkowany zbiór danych o dokumentach dobranych wg określonych kryteriów, którego celem jest informowanie o istnieniu tych dokumentów, w zasadzie bez względu na miejsce ich przechowywania, i który jako minimum zawiera dane bibliograficzne umożliwiające identyfikację poszczególnych dokumentów; zbiór informacji bibliograficznej.
Blaug Mark, ur. 3 IV 1927, Haga, zm. 18 XI 2011, Dartmouth,
brytyjski ekonomista;
Bondariew Jurij W., ur. 15 II 1924, Orsk (Ural), zm. 29 III 2020, Moskwa,
pisarz rosyjski;
Gierymski Aleksander, ur. 30 I 1850, Warszawa, zm. między 6 a 8 III 1901, Rzym,
malarz, prekursor polskiego impresjonizmu.
(IPS), instytucja artyst., utworzona w celu upowszechniania sztuki, działająca 1930–39 w Warszawie;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia