książka
 
Encyklopedia PWN
książka:
1) dokument graficzny (znaki pisma oraz inne symbole, obrazy) głównie w postaci kodeksu, o określonej liczbie stron, zawierający utrwaloną myśl ludzką; na pojęcie książki składają się zmieniające się w rozwoju historycznym: forma materialna (kształtowana przez materiały i narzędzia pisarskie użyte do jej tworzenia), zapis graficzny (rękopiśmiennie lub mechanicznie, współcześnie głównie metodami poligraficznymi utrwalone znaki umowne, m.in. znaki pisma, obrazy), treść tego zapisu oraz pełnione przez książki funkcje (głównie przez treść warunkowane); badaniem problemów związanych z książką we wszystkich aspektach (historycznym, technicznym, społecznym) zajmuje się bibliologia;
2) → wydawnictwo zwarte (w przeciwieństwie do ciągłego);
3) połączone jednobocznie arkusze papieru przeznaczone do zapisywania (np. książka hotelowa);
4) synonim dzieła piśmienniczego (np. literackiego).
zgłoś uwagę
Ilustracje
Missale Plenarium, karta średniowiecznego rękopisu — katedra, Gniezno fot. T. Żółtowska-Huszcza/Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia