rękopis
 
Encyklopedia PWN
rękopis, manuskrypt,
dokument graficzny (z wyjątkiem ikonograficznego), sporządzony ręcznie, niezależnie od zastosowanego materiału, techniki wykonania, rodzaju pisma, współcześnie także maszynopis niepowielony i druk uzupełniony ręcznie;
ob. do zbiorów rękopisów włącza się także maszynopisy niepowielone i druki uzupełnione ręcznie; rękopisy o charakterze dokumentów życia społ., polit., gosp. gromadzą archiwa, rękopisy dokumentujące indywidualną twórczość lub podobną działalność — biblioteki; rękopisy autorskie (autografy) są podstawą wydań kryt. dzieł (tekstologia); rękopisy są przedmiotem badań różnych dyscyplin nauki, np. rękopisoznawstwa, nauk pomocniczych historii.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia