targi książki
 
Encyklopedia PWN
targi książki,
międzynar., krajowe i lokalne imprezy o charakterze komercyjnym mające na celu intensyfikację sprzedaży książek, ich propagowanie i reklamę, poszerzenie kontaktów zawodowych wydawców i księgarzy, a także autorów, tłumaczy, agentów literackich;
celem międzynar. targów książki jest gł. sprzedaż–kupno praw autorskich, usług poligraficznych, niekiedy też całych nakładów, zawieranie transakcji koedycyjnych; pierwsze targi książki organizowano we Frankfurcie n. Menem (od 1473, pierwszy katalog 1564) i Lipsku (od 1545, pierwszy katalog 1594); do najważniejszych współcz. międzynar. targów książki należą targi w Lipsku (od 1945), Frankfurcie n. Menem (od 1949), Belgradzie (od 1956), Warszawie (od 1957; 1956 w Poznaniu), Bolonii (książka dziecięca, od 1964), Brukseli (od 1969), Moskwie (od 1977), Pekinie (od 1986); organizatorami warsz. targów książki są Ars Polona i Pol. Izba Książki (od 1991).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia