Polska. Ustrój polityczny. Konstytucyjne zasady ustroju
 
Encyklopedia PWN
Polska. Ustrój polityczny. Konstytucyjne zasady ustroju.
Konstytucja odzwierciedla zasady: 1) suwerenności narodu 2) suwerenności i niepodległości państwa 3) demokratycznego państwa prawnego 4) pluralizmu politycznego (swoboda tworzenia i działania partii politycznych oraz zapewnienie dostępu do parlamentu i in. organów państw. tym partiom politycznym, które są w stanie zapewnić sobie odpowiednio silne poparcie wyborców); 5) podziału władz 6) społecznej gospodarki rynkowej 7) przyrodzonej godności człowieka, wyznaczająca system praw i wolności jednostki.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia