Polska. Ustrój polityczny. Podstawy prawne ustroju RP
 
Encyklopedia PWN
Polska. Ustrój polityczny. Podstawy prawne ustroju RP.
Podstawy prawne ustroju RP są zawarte w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 IV 1997, zatwierdzonej w referendum z 25 V 1997 i obowiązującej od 17 X 1997. Konstytucja deklaruje w swym Wstępie nawiązanie do najlepszych tradycji Rzeczypospolitej przed zaborami i II RP, przypomina czasy łamania w Polsce podstawowych wolności i praw człowieka, akcentuje dążenie do zagwarantowania praw obywatelskich (zwłaszcza przyrodzonej godności człowieka), rzetelności i sprawności działania instytucji publicznych, poszanowania wolności, sprawiedliwości, dialogu społecznego i poszanowania konstytucji jako podstawowego prawa dla III RP.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia