Polska. Ustrój polityczny. Trybunał Stanu
 
Encyklopedia PWN
Polska. Ustrój polityczny. Trybunał Stanu.
Składa się z przewodniczącego (z urzędu jest nim I Prezes Sądu Najwyższego) i 18 członków, wybieranych przez sejm na okres jego kadencji, z których przynajmniej połowa powinna mieć kwalifikacje sędziowskie. Orzeka o odpowiedzialności osób zajmujących najwyższe stanowiska państw.: prezydenta — za naruszenie konstytucji lub ustaw bądź za popełnienie przestępstwa (w tym zakresie jest wyłączona odpowiedzialność przed innymi sądami); premiera i pozostałych członków rządu — za naruszenie konstytucji lub ustaw, a także za przestępstwa popełnione w związku z zajmowanym stanowiskiem (odpowiedzialność przed innymi sądami ma charakter konkurencyjny); prezesa NIK, prezesa NBP, członków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, naczelnego dowódcę sił zbrojnych — za naruszenie konstytucji lub ustaw.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia