Indie. Środki przekazu
 
Encyklopedia PWN
Indie. Środki przekazu.
Prasa. W Indiach ukazuje się 35 595 tytułów w 93 językach (1993) w nakładzie ogólnym 58 284 tys. (1991). Dominuje prasa anglojęzyczna, adresowana do wykształconej klasy średniej w miastach. Większość tytułów jest prywatna lub stanowi własność kompanii prasowych. Najważniejsze kompanie to: Times of India Group, Indian Express Group, Hindustan Times Group i Ananda Bazar Patrika Group. Wśród dzienników najwyższe nakłady mają: „Indian Express”, wyd. od 1953 w języku ang. w Delhi oraz w 6 innych miastach, m.in. w Bombaju (nakład 551 tys. — 1995), „Nav Bharat Times”, wyd. od 1947 w języku hindi w Delhi (nakład 457 tys. — 1995). Wśród dzienników stanowych najwyższy nakład osiąga „Malajala Manorama”, wyd. od 1887 w Kottajam, w języku malajalam (691 tys. — 1995), oraz niezależny „The Hindu”, wyd. od 1878 w języku ang., w Madrasie, Bangalurze, Kojambaturze, Hajdarabadzie i Maduraju (473 tys. — 1995). Wśród czasopism najwyższe nakłady osiągają: dwutygodnik „Trade Union Record”, organ Ogólnoindyjskiego Kongresu Związków Zaw., wyd. od 1957 w Delhi w języku ang. (3 mln); miesięcznik „Competition Success Review”, wyd. od 1963 w języku ang. w Delhi 240,3 tys.) oraz dwutygodnik „India Today” wyd. od 1975 w języku ang. w Delhi (348 tys., w języku hindi — 251 tys., w języku tamilskim — 144,8 tys.; 1995). Agencje prasowe: Press Trust of India (PTI), zał. 1947, z siedzibą w Bombaju, kontynuatorka istniejącej od 1905 Associated Press of India; United News of India (UNI), prywatna, zał. 1960, z siedzibą w Delhi; Hindustan Samachar, spółdzielcza, zał. 1948, z siedzibą w Delhi; India Press Agency (IPA), prywatna, specjalizująca się w komentarzach polit., zał. 1960, z siedzibą w Delhi.
Radio i telewizja. Radio rozpoczęło działalność 1927, od 1930 znajduje się pod kontrolą państwa. W 1990 została ustawowo zagwarantowana niezależność państw. radia i telewizji, która zaczęła obowiązywać 1997. Jednak już w rok później nowa ustawa ponownie przywróciła kontrolę państwa nad mediami elektronicznymi. All India Radio (AIR), rozgłośnia kontrolowana przez Minist. Informacji i Radiofonii, dysponuje siecią 195 radiostacji i 300 nadajnikami we wszystkich częściach kraju, co umożliwia słuchanie nadawanego programu przez ponad 97% populacji kraju. Doordarshan India (Television India), telewizja ind. (zał. 1976), kontrolowana także przez Minist. Informacji, dysponuje 3 gł. kanałami i 14 o mniejszym znaczeniu. W końcu lat 90. w zasięgu sieci telewizji państw. znajdowało się 72% obszaru kraju i 87% populacji. Od 1991 działa w Indiach telewizja satelitarna. W 1992 część czasu antenowego na jednym z gł. kanałów telew. przekazano prywatnym przedsiębiorcom medialnym, 1997 wprowadzono system licencji dla nadawców prywatnych.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia