spoiwem

Encyklopedia PWN

materiały, których podstawowym składnikiem jest drewno;
pałeczka, drut lub taśma stosowane przy spawaniu i napawaniu;
farby drukowe, farby drukarskie, farby poligraficzne, farby graficzne,
farby używane w procesie drukowania.
kit, masa uszczelniająca,
masa stosowana do wypełniania szczelin, w tym również szczelin dylatacyjnych (dylatacja), zw. wtedy masą dylatacyjną.
lakiery
[sanskr. lākṣā],
wyroby, które po naniesieniu na podłoże są zdolne do tworzenia przeświecających powłok o właściwościach dekoracyjnych lub ochronnych;
mieszanina spoiwa budowlanego i wody;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia