spoiwem

Encyklopedia PWN

arkoza
[niem.],
arenit arkozowy,
osadowa skała okruchowa, odmiana piaskowca bogata w skalenie (25–100%);
skała osadowa składająca się głównie z wodorotlenków żelaza spojonych piaszczysto-ilastym spoiwem;
bolus
[łac. < gr. bṓlos ‘gleba’, ‘bryła ziemi’],
pulment,
podkład do złoceń płatkowych w obrazach średniow.;
brekcja
[wł.],
druzgot,
skała składająca się ze scementowanych ostrokrawędzistych okruchów minerałów i skał tego samego lub różnego gatunku;
diageneza
[gr. diá ‘przez’, génesis ‘pochodzenie’],
geol. przemiany fiz. i chem. osadów i skał osadowych rozpoczynające się od momentu złożenia (depozycji) osadu, z wyłączeniem zmian spowodowanych przez współcz. procesy wietrzenia oraz procesy metamorfizmu;
farby powstające z mieszaniny pigmentu i spoiwa;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia