spoiwem

Encyklopedia PWN

farby, których spoiwem jest dyspersja wodna niektórych substancji błonotwórczych (np. poli(octanu winylu), kopolimerów akrylowych) z dodatkiem emulgatorów i stabilizatorów;
farby wodne, których spoiwem są wodne roztwory klejów zwierzęcych lub roślinnych;
farby, których spoiwem są schnące oleje roślinne (najczęściej lniany, tungowy), rzadziej półschnące oleje roślinne (np. sojowy) i nieschnące oleje roślinne (np. rycynowy), izomeryzowane lub dehydratowane bądź też chemicznie modyfikowane (np. bezwodnikiem maleinowym) oleje siarkowane;
farby, których spoiwem są wodne roztwory substancji błonotwórczych, np. kazeiny, klejów roślinnych lub zwierzęcych (farby klejowe), szkła wodnego;
lekki beton, w którym spoiwem jest gips, a kruszywem np. żużel, keramzyt, trociny;
grochowiec, pizolit, wapień pizolitowy,
skała osadowa pochodzenia chem., zbudowana z pizoidów (najczęściej aragonitowych), scementowanych spoiwem wapiennym (mikrytem lub sparytem);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia