spoiwem

Encyklopedia PWN

w spawalnictwie materiał dodatkowy przeznaczony do utworzenia spoiny lub napoiny;
substancja spajająca ziarniste składniki,
spoiwo skalne, lepiszcze skalne,
materiał mineralny spajający poszczególne okruchy (ziarna) skalne lub mineralne w okruchowych skałach osadowych;
wiążące materiały budowlane używane do produkcji zapraw i betonów, przeważnie pochodzenia mineralnego — s.b. cementowe, gipsowe, wapienne, które po zmieszaniu z wodą twardnieją w wyniku reakcji chem. i uzyskują cechy ciała stałego;
roztwór, emulsja lub dyspersja substancji błonotwórczej i środków pomocniczych w rozpuszczalniku, podstawowy składnik wyrobów lakierowych;
szt. plast. substancja wiążąca, która w połączeniu z pigmentami tworzy farbę (farby artystyczne);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia