spoiwo malarskie
 
Encyklopedia PWN
rozróżnia się s.m. wodne (roztwory wodne), niewodne (oleje, roztopione woski) i emulsyjne (emulsja); dzieli się je także na org. (oleje, żywice, emulsje, kleje) i nieorg. (wapno, szkło wodne); s.m. organiczne (stosowane do wyrobu akwareli, pasteli, farb klejowych, olejnych i temper) twardnieją pod wpływem utleniania, polimeryzacji lub odparowania rozpuszczalników, natomiast nieorg. (stosowane gł. w malarstwie ściennym) — wskutek reakcji chem. powodującej krystalizację.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia