spoiwem

Encyklopedia PWN

bud. spoiwo wiążące na powietrzu stosowane do zapraw i betonów;
geol. nagromadzenie osadu i skał osadowych w kształcie płaskiej płyty, której górna granica jest zw. stropem, a dolna — spągiem;
stanowisko paleontologiczne na wzgórzu Zelce k. Działoszyna (woj. łódzkie) w osadach pliocenu i prawdopodobnie plejstocenu wypełniających leje i jaskinie krasowe w obrębie wapieni jurajskich;
Wspólnota Niepodległych Państw (WNP), Sodrużestwo Niezawisimych Gosudarstw,
związek gospodarczo-polityczno-wojskowy Rosji i 10 (początkowo) byłych republik związkowych ZSRR, powstały 8 XII 1991, w wyniku umowy podpisanej na spotkaniu w Puszczy Białowieskiej prezydenta Rosji B. Jelcyna, prezydenta Ukrainy Ł. Krawczuka i przewodniczącego Rady Najwyższej Białorusi S. Szuszkiewicza.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia