spoiwem

Encyklopedia PWN

geol. szeroka (do kilkudziesięciu km) dolina utworzona w plejstocenie podczas dłuższego postoju lądolodu, w wyniku erozyjnej działalności wielkich mas wód proglacjalnych, pochodzących z topniejącego lądolodu, i wód ekstraglacjalnych, płynących z obszaru niezlodowaconego;
zróżnicowany wewnętrznie nurt aksjologii politycznej, który głosi potrzebę ustanowienia i utrzymywania hierarchicznego ładu społecznego oraz przywiązanie do tradycji, przede wszystkim zaś akceptuje istnienie nierówności społecznych.
pseudokras
[gr.-serb.],
geogr. rzeźba powierzchni Ziemi zbliżona do rzeźby krasowej (kras), lecz powstała w skałach, które nie ulegają krasowieniu (np.: piaskowce, lessy, skały wulkaniczne), a także procesy prowadzące do powstania tego typu rzeźby;
radiolaryt
[łac.],
skała osadowa pochodzenia org., składająca się gł. z krzemionkowych szkieletów radiolarii (promienic);
silos
[hiszp.],
komora w kształcie walca lub wielościanu służąca do przechowywania zboża;
geol. kryształy węglanów — kalcytu lub dolomitu, o rozmiarach powyżej 0,04 µm, budujące jednorodną, ziarnistą skałę węglanową, np. wapień sparytowy lub dolosparyt (odmiana dolomitu);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia