spoiwem

Encyklopedia PWN

część złącza spawanego powstała w czasie spawania ze spoiwa i metalu rodzimego.
szarogłaz, dawniej szarowaka,
osadowa skała okruchowa, wieloskładnikowa, która jest odmianą piaskowca bogatą w okruchy różnych skał drobnokrystalicznych (powyżej 25% materiału detrytycznego);
wyrób lakierowy nakładany na zagruntowaną powierzchnię drewnianą, metalową lub ceramiczną w celu jej wyrównania przed położeniem nawierzchniowej powłoki lakierowej;
fiz., techn. taśma (giętka wstęga) wykonana z materiału magnet. lub zawierająca materiał magnet., stosowana do rejestracji sygnałów elektr., stanowiących przetworzone dźwięki, obrazy lub dane;
tynk
[niem.],
wyprawa,
stwardniała warstwa zaprawy budowlanej, pokrywająca powierzchnie elementów budowli (ścian, stropów);
Vicat
[wikạ]
Louis Joseph, ur. 31 III 1786, Nevers (dep. Nièvre), zm. 10 IV 1861, Grenoble,
fr. inżynier dróg i mostów;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia