szarogłaz
 
Encyklopedia PWN
szarogłaz, dawniej szarowaka,
osadowa skała okruchowa, wieloskładnikowa, która jest odmianą piaskowca bogatą w okruchy różnych skał drobnokrystalicznych (powyżej 25% materiału detrytycznego);
bardzo zwięzły wskutek zawartości drobnoziarnistego (ziarna o wielkości poniżej 30 µm) materiału skalnego (do 75% masy skały), pełniącego funkcję masy wypełniającej, czyli matriksu (spoiwo skalne), silnie wiążącej wszystkie składniki okruchowe, do których należą: kwarc, skalenie, łyszczyki, chloryty, minerały ilaste i in.; barwa szara, szarozielona, szarobrunatna, brunatna i czerwonobrunatna; sz. powstają w wyniku bardzo intensywnego niszczenia skał pierwotnych; występują najczęściej wśród utworów sylurskich i karbońskich; w Polsce — w G. Świętokrzyskich i Sudetach; mogą być wykorzystywane jako tłuczeń drogowy.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia