spoiwo skalne
 
Encyklopedia PWN
spoiwo skalne, lepiszcze skalne,
materiał mineralny spajający poszczególne okruchy (ziarna) skalne lub mineralne w okruchowych skałach osadowych;
s.s. powstaje podczas sedymentacji osadu lub po jego sedymentacji pod wpływem diagenezy; najczęściej występują spoiwa ilaste, margliste, węglanowe (kalcytowe, dolomitowe, syderytowe), krzemionkowe, a także fosfofranowe, siarczanowe i in.; wśród s.s. rozróżnia się cement, stanowiący spoiwo chem., które w węglanach w zależności od jego uziarnienia jest mikrytem lub sparytem, oraz matriks, czyli masę wypełniającą, stanowiacą drobnoziarniste spoiwo okruchowe, nie zawierające materiału wytrąconego chemicznie.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia