spoiwem

Encyklopedia PWN

drobnoziarnista osadowa skała okruchowa powstała w wyniku scementowania mułu lub mułku;
technika wykonywania odlewów;
maszyna budowlana lub zespół maszyn do produkcji mieszanek mineralno-bitumicznych przez sortowanie i zmieszanie w mieszalniku kruszywa i spoiwa (w postaci lepiszcza bitumicznego), czyli tzw. otaczania kruszywa lepiszczem.
pastel
[fr. < wł. pastello],
farba w postaci cienkich, miękkich pałeczek uformowanych z pigmentów, kredy, gipsu i małej ilości spoiwa; także technika malarska posługująca się tymi farbami (mająca charakter pośredni między rysunkiem a malarstwem) oraz kompozycja wykonana w tej technice;
lekki beton o porowatej strukturze;
lekkie, porowate gipsowe tworzywo budowlane;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia