lepiszcza bitumiczne
 
Encyklopedia PWN
lepiszcza bitumiczne,
materiały wiążące pochodzenia org. (bituminy), których wiązanie i twardnienie jest zjawiskiem odwracalnym;
stosuje się gł. asfalty (naturalne i naftowe); używane jako masy izolacyjne, impregnacyjne do produkcji papy, jako gł. składnik lepików, kitów oraz m.in. w przemyśle gumowym (plastyfikator), do produkcji brykietów węglowych, a asfalty drogowe — przy wykonywaniu nawierzchni drogowych.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia