beton smołowy
 
Encyklopedia PWN
beton smołowy,
masa złożona z kruszywa (piasku i żwiru) oraz smoły stanowiącej spoiwo, zmieszanych na gorąco z asfaltem;
stosowany na nawierzchnie drogowe niższej jakości; zawiera rakotwórcze węglowodory aromatyczne; zastępowany betonami asfaltowymi modyfikowanymi elastomerami.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia