otaczarka
 
Encyklopedia PWN
otaczarka,
maszyna budowlana lub zespół maszyn do produkcji mieszanek mineralno-bitumicznych przez sortowanie i zmieszanie w mieszalniku kruszywa i spoiwa (w postaci lepiszcza bitumicznego), czyli tzw. otaczania kruszywa lepiszczem.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia