mineralno-bitumiczna mieszanka
 
Encyklopedia PWN
mineralno-bitumiczna mieszanka,
mieszanka wypełniacza i kruszyw o różnej wielkości ziaren, otoczonych lepiszczem bitumicznym: asfaltem drogowym, polimeroasfaltem, emulsją asfaltową lub asfaltem upłynnionym;
stosowana do budowy nawierzchni drogowych.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia