złącze
 
Encyklopedia PWN
w spawalnictwie miejsce łączenia powierzchni elementów powstające w wyniku spawania, zgrzewania lub lutowania; w skład złącza wchodzi: spoina (lub zgrzeina czy też lutowina) oraz przyległa strefa materiału spawanego (zgrzewanego lub lutowanego) o strukturze zmienionej na skutek oddziaływania ciepła; zależnie od kształtu z. spawane dzielą się na: doczołowe, teowe, zakładkowe i in.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia