połączenia elementów maszyn
 
Encyklopedia PWN
połączenia elementów maszyn, połączenia części maszyn,
powiązanie elementów maszyn ograniczające albo uniemożliwiające ich względny ruch;
rozróżnia się połączenia rozłączne (rozłączalne bez uszkodzenia elementów), np.: gwintowe, klinowe, bagnetowe, oraz połączenia nierozłączne, np. nitowane, spawane, klejone; ze względu na zastosowanie wyróżnia się np. połączenia rurowe, piastowe (piasty i wału).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia