warstwa
 
Encyklopedia PWN
warstwa,
geol. nagromadzenie osadu i skał osadowych w kształcie płaskiej płyty, której górna granica jest zw. stropem, a dolna — spągiem;
grubość w. mierzona prostopadle od stropu do spągu nazywa się miąższością. W. tworzą się wskutek zmian w składzie osadu podczas sedymentacji; dotyczy to gł. składu miner. osadu, wielkości okruchów składników, ich upakowania (czyli porowatości), barwy, a także ilości, składu i charakteru spoiwa skalnego. Pierwotne ułożenie w. skalnych jest prawie zawsze poziome (lub prawie poziome); wskutek ruchów tektonicznych ułożenie to może ulec zaburzeniu. Położenie w. w przestrzeni określają: bieg i upad w.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia