spoiwem

Encyklopedia PWN

płyta wykonana z cienkich wiórów drzewnych (specjalnie skrawanych) spojonych pod ciśnieniem spoiwem syntet. lub miner.;
sangwina
[fr. sanguine ‘krwisty’],
miękka, czerwonobrunatna kredka z glinki, z czerwonym żelazowym barwnikiem i woskiem lub olejem jako spoiwem;
wieloskładnikowy, rzadziej jednoskładnikowy zespół minerałów lub substancji mineralnych (bez gleb i świeżo nagromadzonych substancji mineralnych), powstały w przyrodzie w sposób naturalny i tworzący wyodrębnioną geologicznie jednostkę litosfery Ziemi oraz innych planet, a także księżyców i planetoid.
proces trwałego łączenia materiałów topliwych, gł. metali i stopów, przez stopienie brzegów łączonych elementów bez wywierania docisku, z dodawaniem lub bez dodawania spoiwa;
spongiolit
[gr.],
skała osadowa pochodzenia org. zbudowana gł. z krzemionkowych igieł gąbek spojonych spoiwem krzemionkowym, składającym się z opalu, częściej z chalcedonu, a w przypadku daleko posuniętej rekrystalizacji — z kwarcu;
sprzęgające środki, promotory adhezji,
substancje umożliwiającej zwiększenie adhezji (przyczepności) między różnymi materiałami poprzez wytworzenie wiązań chem. i/lub fiz. z ich powierzchniami;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia