napawanie
 
Encyklopedia PWN
napawanie,
układanie, przy wykorzystaniu technologii spawalniczych (spawanie), napoiny, tj. warstw metalu lub stopu, zwykle o odmiennym składzie chem. niż podłoże, na powierzchni metalowego przedmiotu, przy czym napoina stapia się z materiałem podłoża;
możliwe jest napawanie warstw o grub. od 0,05 do ponad 100 mm w jednym przejściu; stosowane do regeneracji (uzupełnienie ubytków metalu na powierzchni przedmiotu) i  w celu zabezpieczenia ich przed zużyciem.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia