napoiny

Encyklopedia PWN

układanie, przy wykorzystaniu technologii spawalniczych (spawanie), napoiny, tj. warstw metalu lub stopu, zwykle o odmiennym składzie chem. niż podłoże, na powierzchni metalowego przedmiotu, przy czym napoina stapia się z materiałem podłoża;
w spawalnictwie materiał dodatkowy przeznaczony do utworzenia spoiny lub napoiny;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia