masą dylatacyjną

Encyklopedia PWN

bud. ciekły asfalt do zalewania szczelin dylatacyjnych, również zaczyn budowlany lub zaprawa cementowa do zalewania spoin między np. wielkowymiarowymi blokami ściennymi, płytami stropowymi.
kit, masa uszczelniająca,
masa stosowana do wypełniania szczelin, w tym również szczelin dylatacyjnych (dylatacja), zw. wtedy masą dylatacyjną.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia