inwersja

Encyklopedia PWN

duże zmiany materiału genetycznego, pociągające za sobą zmiany w liczbie lub wyglądzie chromosomów, wykrywalne w badaniach cytogenetycznych (cytogenetyka);
anastrofa
[gr. anastrophḗ],
przestawienie wyrazu (inwersja) w obrębie związku frazeologicznego,
geofiz. różnice między polem geomagnetycznym zmierzonym na danym obszarze a polem odniesienia IGRF (International Geomagnetic Reference Field — Międzynarodowe Geomagnetyczne Pole Odniesienia);
Apollinaire
[apolinẹ:r]
Guillaume Wymowa, właśc. Wilhelm Apollinaris Kostrowicki, ur. 26 VIII 1880, Rzym, zm. 9 XI 1918, Paryż,
francuski poeta i prozaik, pochodzenia polskiego.
aulakogen
[gr. aúlax ‘bruzda’, génos ‘pochodzenie’],
geol. wielki rów tektoniczny w obrębie platformy, zwykle szerokości kilkudziesięciu km i długości kilkuset km (lub większej), wypełniony osadami osiągającymi znacznie większą miąższość niż osady na obszarach przyległych;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia