inwersja

Encyklopedia PWN

lit. figura stylistyczna, → inwersja.
Runcorn
[rạnko:rn]
Stanley Keith, ur. 19 XI 1922, Southport (hrab. Lancashire), zm. 5 XII 1995, San Diego (stan Kalifornia),
geofizyk brytyjski;
ryft
[ang.],
geol. wielka, obniżona wzdłuż uskoków strefa tektoniczna, rozwinięta w obrębie kontynentalnej lub oceanicznej skorupy ziemskiej.
Sabattiera zjawisko, pseudosolaryzacja,
fot. częściowe odwrócenie wartości tonalnych obrazu fot., będące następstwem zaświetlenia światłem rozproszonym materiału światłoczułego w trakcie jego wywoływania;
sacharoza
[łac.],
cukier trzcinowy, cukier buraczany,
disacharyd nieredukujący zbudowany z α-d-glukozy i β-d-fruktozy;
smog
[ang. smoke ‘dym’, fog ‘mgła’],
mgła zawierająca zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia