inwersja

Encyklopedia PWN

obniżenie tektoniczne w Centralnych Karpatach Zachodnich między Tatrami na południu a Beskidami Zachodnimi na północy;
krystal. złożony (strukturalny) element symetrii figury geom.;
fiz. wielkość charakteryzująca stany układów kwantowych (cząsteczek, atomów, jąder atomowych, cząstek elementarnych) ze względu na ich zachowanie przy odbiciu przestrzennym (inwersji przestrzennej), czyli przy zmianie zwrotu wszystkich 3 osi układu odniesienia — układ lewoskrętny zmienia się przy tym na układ prawoskrętny i odwrotnie;
fiz. proces uzyskiwania inwersji obsadzeń poziomów energ. w atomie wskutek absorpcji promieniowania elektromagnetycznego z zakresu od nadfioletu do podczerwieni (p. optyczne, wykorzystywane w laserach) lub z zakresu mikrofal (p. mikrofalowe, wykorzystywane w maserach);
ogrzewanie substancji stałych w wysokiej temperaturze, niższej od ich temperatury topnienia, w celu spowodowania przemian fiz. lub chem.;
przekład literacki, tłumaczenie, translacja:
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia