inwersja

Encyklopedia PWN

inwersja
[łac. inversio ‘odwrócenie’],
mat. w geometrii: przekształcenie punktów płaszczyzny względem ustalonego okręgu (o promieniu r), przy którym każdemu punktowi P leżącemu na półprostej wychodzącej ze środka O okręgu (różnemu od O) przyporządkowuje się taki punkt P′ na tej półprostej, że OP · OP′ = r2;
inwersja
[łac. inversio ‘odwrócenie’],
genet. rodzaj aberracji chromosomów;
inwersja
[łac. inversio ‘odwrócenie’],
log. jedna z form wnioskowania bezpośredniego;
inwersja
[łac. inversio ‘odwrócenie’],
odbicie w środku symetrii,
krystal. operacja symetrii związana z istnieniem wewnątrz kryształu punktu mającego tę właściwość, że na dowolnej prostej przeprowadzonej przez ten punkt, w jednakowej od niego odległości, znajdują się jednakowe części kryształu.
inwersja
[łac. inversio ‘odwrócenie’],
muz. odwrócenie kierunku interwałów (melodii), zmiana kroków w górę na opadające i odwrotnie;
inwersja
[łac. inversio ‘odwrócenie’],
przestawnia,
lit. szyk przestawny zdania, odbiegający od istniejących w języku potocznym norm składniowych, uzyskany przez zmianę kolejności wyrazów pozostających w zależności składniowej (np. „śpiewające słyszałem ptaki”) lub wtrącenie do jednolitej grupy składniowej wyrazów do niej nie należących;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia