inwersja

Encyklopedia PWN

zmiana konfiguracji cząsteczki związku chem. zachodząca podczas wymiany podstawnika przy asymetrycznym atomie węgla będącym centrum chiralności cząsteczki (chiralność);
dział magnetyzmu ziemskiego, nauka zajmująca się badaniem pola magnet. Ziemi w jej przeszłości geologicznej;
MOS, ang. Metal-Oxide-Semiconductor,
struktura półprzewodnikowa, stanowiąca układ 3 warstw: metalu, tlenku i półprzewodnika, wytwarzana technologią, zw. technologią MOS (będąca odmianą technologii planarnej).
laser
[ang. Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation ‘wzmacnianie światła przez wymuszoną emisję promieniowania’],
urządzenie wzmacniające lub generujące spójne promieniowanie elektromagnetyczne (fotony) w zakresie widmowym między daleką podczerwienią a nadfioletem;
Matuyama
[matujama]
Motonori Wymowa, ur. 25 X 1884, Uyeda (ob. Usa), zm. 1958, Kioto,
japoński geolog i geofizyk;
namiastka miodu naturalnego, otrzymywana przez inwersję (hydrolityczny rozpad) sacharozy w środowisku kwaśnym na mieszaninę glukozy i fruktozy: C12H22O11 + H2O → C6H12O6 + C6H12O6; sacharoza woda glukoza fruktoza;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia