inwersja

Encyklopedia PWN

prawidłowe powtarzanie się w przestrzeni jednakowych pod względem fiz. i geom. części kryształu (ścian, krawędzi, płaszczyzn sieciowych, atomów, cząsteczek, komórek elementarnych itp.).
krystal. punkt wewnątrz figury geometrycznej, mający tę własność, że na dowolnej prostej przeprowadzonej przez ten punkt, w jednakowej od niego odległości, znajdują się identyczne części figury;
najwyższa grupa górska w Karpatach (Centralne Karpaty Zachodnie), w środkowej i wschodniej części Łańcucha Tatrzańskiego, na pograniczu Polski i Słowacji;
Vine
[waın]
Fredrick John Wymowa, ur. 17 VI 1939, Londyn,
brytyjski geolog i geofizyk;
Walden Paul von, ur. 26 VII 1863, Rosenbeck k. Rygi, zm. 22 I 1957, Gammertingen (Wirtembergia),
niem. chemik, historyk chemii;
mat. dla macierzy kwadratowej A = (aij) stopnia n o składowych aij z ustalonego pierścienia przemiennego R (np. z ciała) — funkcja przyporządkowująca tej macierzy element det(A)
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia