inwersja

Encyklopedia PWN

imitacja
[łac.],
muz. środek techniki polifonicznej (polifonia), polegający na powtórzeniu całości lub fragmentu melodii jednego głosu przez głos drugi, podczas gdy głos pierwszy kontynuuje swoją linię melodyczną;
niewielka zmiana temperatury rozprężanego adiabatycznie (adiabatyczny proces) i izoentalpowo (izentalpowy proces) gazu rzeczywistego;
Landau Lew D., ur. 22 I 1908, Baku, zm. 1 IV 1968, Moskwa,
rosyjski fizyk teoretyk.
Matthews
[mạ̈ŧju:z]
Drummond Hoyle Wymowa, ur. 5 II 1931, zm. 20 VII 1997,
geofizyk brytyjski;
mutacja
[łac. mutatio ‘zmiana’],
genet. trwała zmiana w informacji genetycznej danego organizmu, polegająca na zmianie ilości lub struktury materiału genetycznego;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia