Austria. Warunki naturalne
 
Encyklopedia PWN
Austria. Warunki naturalne.
Powierzchnia Austrii jest górzysta; ok. 60% pow. zajmują Alpy Wschodnie, ciągnące się równoleżnikowo przez środkową i południową część Austrii (najwyższe pasmo Taury Wysokie, ze szczytem Grossglockner, 3797 m); na północ od Alp Wschodnich — przedgórze alp. obniżające się ku dolinie Dunaju; na północnym wschodzie południowa część Masywu Czeskiego i nizinna, wypełniona osadami aluwialnymi, tektoniczna Kotlina Wiedeńska; liczne kotliny śródgórskie (największa Klagenfurcka). Klimat umiarkowany ciepły, w Alpach górski, silnie zróżnicowany zależnie od rzeźby terenu i wzniesienia n.p.m.; roczna suma opadów od 500–900 mm na nizinach i w kotlinach śródgórskich, do 2000 mm i więcej w wysokich piętrach Alp; w dolinach częste inwersje temperatury i wiatry fenowe. Główne rz.: Dunaj z dopływami Inn, Aniza, Drawa; największe jez.: Bodeńskie i Nezyderskie (graniczne), Atter; w górach liczne lodowce (najdłuższy Pasterze, ok. 10 km). Naturalna roślinność nizin, kotlin i przedgórzy alp. ustąpiła miejsca przeważnie użytkom rolnym; lasy (gł. iglaste) zajmują 39,0% pow. kraju, zachowane zwłaszcza w Alpach i Masywie Czeskim; liczne rezerwaty i parki nar. (największy Hohe Tauern). Uszkodzenia lasów są jedne z najmniejszych w Europie (drzewa bez uszkodzeń stanowią ok. 63% drzew w kraju).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia