elektrostatyczne

Encyklopedia PWN

dwa podstawowe prawa fizyczne dotyczące natężeń prądów i napięć w rozgałęzionych obwodach elektrycznych prądu stałego.
gazowana lub próżniowa lampa elektronowa, służąca do wytwarzania promieniowania rentgenowskiego w wyniku nadania elektronom dużej prędkości w polu elektrostatycznym, a następnie gwałtownego ich zatrzymania w tarczy anody (antykatody).
mat. eliptyczne równanie różniczkowe cząstkowe rzędu drugiego △u = 0, gdzie △ jest laplasjanem, a u funkcją niewiadomą;
magnetografia
[gr.],
ferromagnetografia,
jedna z metod wytwarzania kopii;
metryczny system, dziesiętny system metryczny,
zbiór układów jednostek miar z jednostkami podstawowymi: metrem jako jednostką długości i kilogramem jako jednostką masy, przyjmujący zasadę tworzenia krotności jednostek poprzez mnożenie jednostki przez całkowitą (dodatnią lub ujemną) potęgę dziesięciu.
miernik elektr. wskazówkowy, w którym funkcję pomiarową realizuje się za pomocą elektromech. przetwornika wielkości elektr. na wskazanie;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia