elektrostatyczne

Encyklopedia PWN

pole elektryczne wytworzone przez nieruchome ładunki elektryczne.
urządzenie do otrzymywania ładunków elektr. i napięcia elektr. przez rozdzielanie ładunków różnych znaków i gromadzenie ładunków tych samych znaków.
rozdzielanie ładunków elektrycznych różnych znaków w przewodnikach lub dielektrykach pod wpływem zewnętrznego pola elektrostatycznego;
rodzaj akceleratora cząstek naładowanych, w którym cząstki poruszają się w przybliżeniu po liniach prostych i są przyspieszane przez stałe pole elektryczne;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia