elektrostatyczne

Encyklopedia PWN

plazma
[gr.],
fiz. zjonizowana materia, tj. taka, w której atomy rozpadają się na dodatnio naładowane jony i swobodne elektrony;
pomiarowe przyrządy elektromechaniczne, elektryczne przyrządy wskazówkowe,
przyrządy pomiarowe, w których wielkość elektr. (prąd, napięcie, moc), dzięki zjawiskom elektrodynamicznym, jest przetwarzana w napędowy moment siły działający na część ruchomą przyrządu (zw. organem ruchomym) i wywołujący jego obrót.
fiz. wzór określający różniczkowy przekrój czynny w funkcji kąta bryłowego na elastyczne (sprężyste) rozpraszanie cząstek α na spoczywających jądrach atomowych;
fiz. wektorowa wielkość będąca miarą oddziaływania ciał materialnych;
fiz. siła zawsze skierowana od lub do pewnego ustalonego punktu w przestrzeni;
biochem. budowa chem. i przestrzenna białek;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia