Rutherforda wzór
 
Encyklopedia PWN
Rutherforda wzór,
fiz. wzór określający różniczkowy przekrój czynny w funkcji kąta bryłowego na elastyczne (sprężyste) rozpraszanie cząstek α na spoczywających jądrach atomowych;
uwzględnia się w nim tylko oddziaływanie elektrostatyczne cząstki z jądrem, traktując jądro jako ładunek punktowy: , gdzie Z — liczba atomowa, e — ładunek elementarny, ε0 — przenikalność elektryczna próżni, m — masa cząstki, v — prędkość cząstki padającej, θ — kąt rozproszenia cząstki względem kierunku padania cząstek; wzór podał 1911 E. Rutherford na podstawie wyników pomiarów rozpraszania cząstek α przez cienkie folie metalowe; w.R. został wyprowadzony zgodnie z fizyką klas., ale ścisły dowód kwantowo-mech. daje taki sam wynik.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia