elektrostatyczne

Encyklopedia PWN

waga skręceń, waga torsyjna,
przyrząd do pomiaru małych sił (elektrostatycznych, magnet. lub grawitacyjnych);
rodzaj oddziaływania międzycząsteczkowego lub wewnątrzcząsteczkowego za pośrednictwem atomu wodoru;
woda, tlenek diwodoru, oksydan, H2O,
związek tlenu i wodoru;
związki chemiczne wszystkich prócz węgla pierwiastków chemicznych oraz te związki węgla, jak: tlenki węgla, kwas węglowy i jego sole (węglany), węgliki, kwas cyjanowodorowy i jego sole (cyjanki), które nie są węglowodorami lub ich pochodnymi (tradycyjnie zaliczanymi do związków organicznych).
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia