wiązanie wodorowe
 
Encyklopedia PWN
w wiązaniu wodorowym atom wodoru tworzy mostek łączący dwa elektroujemne (elektroujemność) atomy X–H...Y; z jednym z nich (X) połączony jest wiązaniem kowalencyjnym (wiązanie chemiczne), a z drugim — siłami elektrostatycznymi; wiązanie wodorowe między dwoma atomami wchodzącymi w skład 2 cząsteczek tej samej lub różnych substancji chemicznych nazywa się wiązaniem wodorowym międzycząsteczkowym, a wiązanie wodorowe między atomami w tej samej cząsteczce — wiązaniem wodorowym wewnątrzcząsteczkowym; energia wiązania wodorowego osiąga wartość ok. 16–27 kJ/mol; wiązanie wodorowe ma istotne znaczenie w asocjacji cząsteczek, występuje w bardzo wielu związkach chemicznych, m.in. w wodzie, białkach i kwasach nukleinowych; wiązanie wodorowe wywiera wpływ na temperaturę wrzenia, rozpuszczalność związków, odgrywa również istotną rolę przy tworzeniu drugorzędowej struktury białek, struktury kwasów nukleinowych.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia