wewnątrzcząsteczkowym

Encyklopedia PWN

izomerazy
[gr.],
jedna z sześciu gł. klas enzymów;
rodzaj oddziaływania międzycząsteczkowego lub wewnątrzcząsteczkowego za pośrednictwem atomu wodoru;
dehydratacja
[łac.-gr.],
odwodnienie:
wewnątrzcząsteczkowe cykliczne amidy aminokwasów o wzorze ogólnym: zawierające w pierścieniu ugrupowanie peptydowe –CO–NR–, gdzie R — atom wodoru, alkil lub aryl;
związki org., formalne produkty międzycząsteczkowego odszczepienia wody z grup karboksylowych kwasów monokarboksylowych lub wewnątrzcząsteczkowego odszczepienia wody z grup karboksylowych kwasów di- lub polikarboksylowych;
enzymy
[gr. en zýmē ‘w zaczynie’],
biokatalizatory, dawniej fermenty,
białkowe katalizatory reakcji chemicznych w układach biologicznych.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia