bezwodniki kwasów karboksylowych
 
Encyklopedia PWN
bezwodniki kwasów karboksylowych,
związki org., formalne produkty międzycząsteczkowego odszczepienia wody z grup karboksylowych kwasów monokarboksylowych lub wewnątrzcząsteczkowego odszczepienia wody z grup karboksylowych kwasów di- lub polikarboksylowych;
pod wpływem wody (hydroliza) przechodzą w odpowiednie kwasy karboksylowe; otrzymuje się je przez kontrolowane utlenianie aldehydów, bezpośrednie utlenianie węglowodorów (ftalowy bezwodnik) lub odwodnienie kwasów; bezwodniki kwasów karboksylowych są stosowane w syntezach org. (gł. do acylowania i estryfikacji).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia