izomerazy
 
Encyklopedia PWN
izomerazy
[gr.],
jedna z sześciu gł. klas enzymów;
do izomeraz należą enzymy katalizujące przekształcenia w obrębie jednej cząsteczki, prowadzące do powstania izomeru substratu (izomeria); i. są: racemazy (np. zmieniające l-aminokwasy w d-aminokwasy), epimerazy (zmieniające formę α sacharydu w β, glukozę w galaktozę), cis-trans-i. (np. przekształcające kwas fumarowy w maleinowy), oksydoreduktazy wewnątrzcząsteczkowe (np. przekształcające aldozy w ketozy i odwrotnie), transferazy wewnątrzcząsteczkowe (przemieszczające grupy chem. w cząsteczce), liazy wewnątrzcząsteczkowe (np. otwierające pierścień w laktonach); izomerazy występują we wszystkich podstawowych szlakach metabolicznych: glikolizie, cyklu Krebsa, cyklu Calvina–Bensona, szlaku pentozofosforanowym; łączą szlaki metaboliczne, np. i. triozofosforanowa umożliwia przepływ metabolitów z katabolizmu cukrów i lipidów do cyklu Krebsa.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia