laktamy
 
Encyklopedia PWN
laktamy,
wewnątrzcząsteczkowe cykliczne amidy aminokwasów o wzorze ogólnym: zawierające w pierścieniu ugrupowanie peptydowe –CO–NR–, gdzie R — atom wodoru, alkil lub aryl;
bezb. ciała stałe lub ciecze o właściwościach zbliżonych do amidów kwasów karboksylowych; ulegają poliaddycji z otwarciem pierścienia; l. otrzymuje się przez wewnątrzcząsteczkową cyklizację aminokwasów lub ich estrów, przegrupowanie Beckmanna oksymów lub alkilację niepodstawionych l.; liczne l. wykazują aktywność biol., m.in. stanowią element struktury antybiotyków laktamowych; stosowane do wytwarzania poliamidów, jako rozpuszczalniki, polimer 1-winylo-2-pirolidonu — jako sztuczne osocze krwi, żel opatrunkowy.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia