amidy
 
Encyklopedia PWN
amidy, amidy kwasowe,
pochodne kwasów org., w których cząsteczkach grupa hydroksylowa –OH została zastąpiona (podstawiona) grupą aminową –NH2;
pochodne kwasów karboksylowych (RCOOH) nazywa się karbamidami, kwasów sulfonowych (RSO2OH) — sulfonamidami; karbamidy opisuje się wzorem:
  sulfonamidy:
gdzie R′ i R″ oznaczają atomy wodoru lub alkile albo aryle; a. są substancjami krystal. (z wyjątkiem a. kwasu mrówkowego — formamidu HCONH2, będącego cieczą), rozpuszczalne w wodzie; mają charakter obojętny lub słabo zasadowy; powstają przez działanie amoniaku lub amin na kwasy lub ich estry, chlorki albo bezwodniki, również (a. zawierające grupę –NH2) przez częściową hydrolizę nitrylów; na skalę przem. otrzymuje się je przez pirolizę soli amoniowych; a. są stosowane m.in. w lecznictwie (np. a. kwasu nikotynowego, acetylosalicylowego, sulfonamidy), do wyrobu włókien chem. (poliamidy), amidy kwasu stearynowego do impregnacji tkanin nieprzemakalnych.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia