sulfonamidami

Encyklopedia PWN

związki org. o cząsteczkach zawierających grupę sulfonamidową –SO2NH2, pierwsze syntetyczne leki chemioterapeutyczne, pochodne sulfanilamidu o działaniu bakteriostatycznym.
amidy, amidy kwasowe,
pochodne kwasów org., w których cząsteczkach grupa hydroksylowa –OH została zastąpiona (podstawiona) grupą aminową –NH2;
przeciwbakteryjny lek należący do sulfonamidów krótko działających;
Domagk
[dọ:mak]
Gerhard Wymowa, ur. 30 X 1895, Lagow (Brandenburgia), zm. 24 IV 1964, Burgberg,
niem. patolog, bakteriolog i farmakolog;
dżuma, mór, zaraza morowa,
ostra choroba zakaźna ludzi i zwierząt wywoływana przez pałeczkę dżumy Yersinia pestis;
Hano Józef, ur. 2 III 1906, Zakościele (obecnie na Ukrainie), zm. 1 VI 1997, Kraków,
farmakolog;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia